Stoomverwarmingswagens van de NS


NS 1000 (groen), stoomverwarmingswagen (groen), bagagewagen ex-SS/NBDS (groen) en trein, Ut. 1948

158951 ex-AB 5099 1948
158952 ex-AB 5060 1948
158953 ex-AB 5068 1948
158954 ex-AB 5070 1948
158955 ex-AB 5071 1948
158956 ex-AB 5073 1948
158957 ex-AB 5074 1948
158958 ex-AB 5096 1947
158959 ex-AB 5098 1948
158960 ex-AB 5107 1948

Gehuurde DB-(ex-DRB) wagens (GEEN verbouwde bagagewagens)
Rangerende NS 4716 met stoof DB 700995 bestemd voor el-trein, Asd, 27-2-1955. Foto L.J.P. Albers