De trambotsing bij Laren op 7 augustus 1927

Zoals de dienst normaal was...(blauw).
Zoals de dienst met extra trams had moeten verlopen...(geel en zwart).
Zoals de dienst met extra trams is uitgevoerd..., met fatale afloop (rood).

De controleur te Muiderberg pleegde rond 12.00u. overleg met de chef te Laren inzake de kruising van tram 7A met tram 8. De controleur stelde voor deze kruising te laten plaatsvinden te Naarden waarna tram 7A zou kunnen doorrijden naar Laren. Deze kruising moest echter plaatsvinden aan de Hakkelaarsbrug. Door dit gesprek moet de controleur te Muiderberg hebben gedacht dat daarna tram 7A zou kunnen doorrijden naar Laren om aldaar te kruisen met tram 10.

Bij aankomst te Hakkelaarsbrug werd de conducteur van tram 7A verzocht aan de telefoon te komen voor een gesprek met de chef te Laren. De chef deelde mee dat de kruising met tram 8, zoals eerder was afgesproken, te Hakkelaarsbrug zou plaatsvinden. Voor de kruising met tram 10 zou de conducteur te Naarden weer aan de telefoon moeten komen. Maar de conducteur stelde voor bij de Gooische Boer te bellen en daarmee ging de chef te Laren accoord. Inmiddels was de leeg materieeltramtrein richting Amsterdam WP met de controleur uit Muiderberg bij de Hakkelaarsbrug aangekomen en liep tram 8 uit Laren naar Muiderberg ook binnen.
Toen de conducteur van de telefoon kwam, hoorde hij de controleur tegen de machinist van tram 7A zeggen: "en nu door zonder kruising naar Laren". De conducteur heeft daarop gezegd dat hij bij de Gooische Boer aan de telefoon moest komen om contact op te nemen met de chef te Laren. De controleur antwoordde daarop dat dat onnodig was. Hij had namelijk eerder de afspraak gemaakt dat 7A met 10 in Laren zou kruisen.
Een fatale opmerking omdat nu twee personen hadden bepaald waar op de enkelsporige lijn van Muiderberg naar Laren zou moeten worden gekruist.
Te Gooische Boer had de conducteur van de extra tram 7A dus met de chef te Laren moeten telefoneren om toestemming te verkrijgen om het baanvak naar Laren te mogen berijden. Dan zou de conducteur hebben vernomen dat bij de halte Gooische Boer met zijn extra tram 7A zou moeten wachten om aldaar met tram 10 te kruisen. Helaas is dat door de opmerking van de controleur van Muiderberg te Hakkelaarsbrug verzuimd met als gevolg dat twee trams, zij het met lage snelheid, frontaal op elkaar botsten. Bij dit ongeluk waren helaas vier doden, zeven zwaar- en meerdere lichtgewonden te betreuren.Een verslag uit de regionale krant de Bel


Van rechts naar links: ahr 34 waarin de doden en zwaargewonden vielen, locs 13, 17 en 15, ahr'n 53, 19, 5, 27 en 46 (de laatste vier nauwelijks zichtbaar).

Van rechts naar links: ahr'n 53, 19, 5, 27 en 46 (niet zichtbaar).Overzicht van het materieel en personeel dat was betrokken bij het ernstige ongeval:
Extra tram 7A. Amsterdam WP-Hakkelaarsbrug-Muiderberg-Hakkelaarsbrug-Laren
Loc. 13, open aanhangrijtuig 34, gesloten aanhangrijtuigen 25 en 23.
Mcn: D.J. vd. Berg
Ll.mcn: B. Rosenkrantz
Conducteur: M. v. Noort


Tram 10. Laren-Amsterdam WP
Locs: 17 en 15, gesloten aanhangrijtuigen 53, 19, 5, 27 en open aanhangrijtuig 46
Mcn (17): J. Mulder
Mcn (15): H. vd. Berg
Conducteur: R. van Oord


Citaat uit "Leven":
"Het ontzettende drama, dat zulke wreede verwoestingen aanrichtte onder een menigte blijde vacantiegangers,
dat een viertal jonge menschen met een slag het leven ontnam en tal van anderen voor immer afgrijslijk verminkte,
dit drama heeft meer en hardvochtiger dan ooit aangetoond, dat er voor het middeleeuwschen vehikel dat met een wijdsch woord Gooische Stoomtram heet,
geen plaats meer is op de tegenwoordigen verkeersaderen nabij Amsterdam".